Helium - otázky a odpovědi

helium.jpg

 

Co je to helium?

Helium je netoxický plyn, bez zápachu, barvy i chuti. Zároveň nehořlavý plyn, který je navíc lehčí než vzduch. Balónky naplněné héliem patří k velmi zábavným doplňkům každé párty.

 

Je helium bezpečné?

Ano, helium je bezpečný plyn. Používání helia je ale bezpečné, pokud je používáno správně, protože při nebezpečném zacházení může způsobit zranění. Vždy si pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste tak vytvořili bezpečné prostředí.

 

Je heliová bomba/láhev bezpečná pro děti?

Zábava s balónky naplněné heliem je určená pro každého, ale heliová bomba není pro děti bezpečná. Manipulace s heliovými bombami není určena pro děti. Ocelová konstrukce bývá těžká, navíc obsahuje mechanické komponenty, jako jsou trysky a ventily, které vyžadují schopnost porozumět a dodržovat bezpečnostní pokyny. Heliové bomby jsou určeny pro manipulaci odpovědnou dospělou osobou.

 

Vyprchává helium?

Ne, helium v bombě nevyprchává ani neztrácí své vlastnosti. Pokud je ventil na heliové bombě vzduchotěsný, helium neuniká. Jakmile se ale helium dostane do balónku, molekuly helia začnou unikat. Pro zlepšení výdrže balónku proto doporučujeme, před nafouknutím balónku heliem použít gel HiFloat.

 

Kolik nafouknu balónků?

Počet nafouknutých balónků závisí na velikosti láhve a velikosti balónků. Vybrat lahev si můžete ZDE. Z láhve určenou pro 30 balonků nafouknete latexových balónků podle průměru:

Průměr 23 cm = 30 balónků

Průměr 28 cm = 16 balónků

Průměr 36 cm = 8 ks balónků

Z láhve určenou pro 50 balónků(vybrat lahev si můžete ZDE) nafouknete latexových balónků podle průměru:

Průměr 23 cm = 50 balónků

Průměr 25 cm = 40 balónků

Průměr 28 cm = 25 balónků

 

Je možné doplňovat heliovou bombu?

Rozhodně ne. Bomba naplněná heliem je navržena tak, aby byla naplněna pouze jednou.

 

Jak bezpečně uchovávat bombu s heliem?

Heliové bomby by měly být skladovány ve vnitřním, dobře větraném a bezpečném prostoru. Bomba by neměla být skladována v prostorách, které nejsou chráněny před povětrnostními vlivy. Uložení v mokrých nebo vlhkých prostorech by mohlo mít za následek zrezavění či oslabení kovu, což by mohlo vést k roztržení obalu bomby. Helium by mělo být uloženo ve vzpřímené poloze tak, aby nedošlo k poškození trysky nebo ventilu. Okolní teplota nesmí překročit 49° C. V okolním prostoru by neměly být žádné hořlavé materiály.

 

Je heliová bomba bezpečná pro přepravu autem?

Helium je nehořlavý, netoxický stlačený plyn, který je obecně bezpečný pro přepravu v automobilu. Mohou však nastat bezpečnostní problémy pokud se s nádržkou nepracuje správně. Heliové bomby mohou být přepravovány pouze pozemní dopravou, nikoli vzdušnou. Ikdyž jsou bomby vyrobeny z pevného materiálu, nejsou nezničitelné. Hrubé nebo neopatrné zacházení může poškodit bombu, ventil či trysku, nebo ale také může způsobit nesprávnou funkčnost.

 Heliové bomby obsahují stlačený plyn, tudíž hrubé zacházení může způsobit jejich roztržení. Kromě toho je bomba kovová, která by mohla, při volném pohybu ve vašem vozidle způsobit poškození svého obalu nebo také vozidla. Pokud máte v plánu transportovat bombu s heliem, doporučujeme, aby bylo okno vozidla mírně otevřeno pro případný únik helia, avšak pravděpodobnost úniku je minimální. Doporučujeme také, abyste heliovou bombu přepravovali pouze v obalu označeném výrobcem, kterou zajistíte proti pohybu uvnitř vozidla. Při přepravě jej nenechávejte ve vozidle delší dobu.

 

Je možné vdechovat helium?

Helium je vzácný plyn, který není určený k inhalaci. Vdechování helia může způsobit nedostatečný přísun kyslíku, který vede k hypoxii. Ta se projevuje bušením srdce, zadýcháváním nebo třeba ztrátou vědomí.  Vdechováním helia se vystavujete riziku, které může způsobit vážná zranění nebo také smrt.

 

Jak poznám nadměrné vystavení heliu?

Nadměrné vystavení heliu může způsobit závrať, ospalost, nadměrné slinění, zvracení, sníženou bdělost nebo ztrátu vědomí. Proto se obecně doporučuje tento výrobek požívat v dobře větraném prostoru. Pokud by se u Vás vyskytl některý z výše uvedených příznaků, neprodleně se vystavte proudu čerstvého vzduchu. Pokud v důsledku nadměrného vystavení helia, osoba nedýchá, je třeba zahájit umělé dýchání a vyhledat lékařskou pomoc.

 

Je helium hořlavé?

Ne, helium není hořlavé, nepodporuje spalování.

 

Jak manipulovat s heliovou bombou?

Pro jednoduchou manipulaci použijte rukojeti. Nepoužívejte na bombu hrubou nebo neopatrnou sílu. To znamená, že bombu neuvolňujte, neposouvejte nebo s ní neházejte. Při používání zajistěte bombu položením na rovný a stabilní povrch. Bombu nepřehřívejte. Pokud se při používání bomby setkáte s jakýmkoli problémem s ventilem, proces ukončete. Do otvoru ventilu nikdy nevkládejte žádné předměty, protože by to mohlo vést k jeho poškození. To by mohlo způsobit jeho nefunkčnost nebo netěsnost.

 

Jak recyklovat obal/heliovou bombu?

Heliová bomba slouží pouze a jen k jednorázovému použití, nelze ji opětovně naplnit. Prázdnou heliovou láhev můžete recyklovat odvozem do sběrného dvora. Je ale nutné, aby byla heliová láhev prázdná. Před odvozem do sběrného dvora byste se měli přesvědčit, že je láhev prázdná a zároveň ji můžete otevřít. V horní části bomby se nachází místo, kde je kovový uzávěr ve velikosti mince, tento uzávěr je nutné odstranit. Tímto odstraněním bude viditelně zřejmé, že je láhev prázdná a tudíž bez rizika, že by mohlo dojít k nechtěné pozdější ,,explozi“ ve sběrném dvoře. Na kanále YouTube se můžete podívat na video, kde je celý tento proces hezky znázorněn.