Helium do balonků 30 + 30 balonků zdarma

Helium do balonků 30 + 30 balonků zdarma (1)
 Skladem 
1 199
ks
Výrobce:
OEM
Kód výrobku:
UNQ80016-MD-3
Záruka:
24 měsíců

Téma: helium do balonků

 

Heliová bomba na naplňování balónů héliem, kapacita nafouknutí až 30 balónů.

Nafouknutí:                Doba vznášení:

latexové                                 průměrná doba vznášení

9"/23 cm =  30 ks                   7-9 hodin

10"/25 cm = 20 ks                  7-9 hodin

11"/28 cm = 15 ks                  9-11 hodin

Palec(In - 1") je jednotkou délky anglosaského původu. Velikost palce je 2,54 cm.

 

fóliové                                    průměrná doba vznášení

18"/46 cm = 12 ks                    1 týden

Palec(In - 1") je jednotkou délky anglosaského původu. Velikost palce je 2,54 cm.

 

 

Pro dosažení nejlepšího výsledku, plňte balónky 1-2 hod před začátkem akce.

 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Nejprve si přečtěte bezpečnostní opatření. Vyndejte heliovou lahev z krabice.

2. Otočte hlavní ventil proti směru hodinových ručiček .. (Pozor, helium nebude unikat)
 
3. Na černý ventil napíchněte balónek tak, aby nedocházelo k úniku po stranách.
 
4. Zatlačte na ventil a vychylte ho z jeho pozice. (viz obrázek - je součást balení) Tímto pohybem uvolníte bezpečnostní ventil a helium začne proudit do balónku.
 
5. Po nafouknutí balónku uvolněte tlak na ventil, proudění plynu se zastaví.

6. Pokud jste skončili s nafukováním, a zůstal vám plyn, zavřete i hlavní ventil otočením ve směru hodinových ručiček.

 

 

Sosáček zapíchneme do otvoru balónku. Ujistěte se, že prsty přidržíte otvor tak, aby neunikl plyn mimo. Jemným pohybem sosáčkem do strany uvolníte ventil a balónek se začne naplňovat heliem. Po vyprázdnění láhve nádobu zlikvidujte, nejlépe ve sběrně surovin. Láhev je na jedno použití.

 

Bezpečnostní opatření:

1. Heliovou lahev udržujte z dosahu dětí.

2. Vždy používejte tento produkt v dobře větraném prostoru.

3. Nikdy heliovou lahev nepoužívejte v uzavřeném prostoru.

4. Nevdechujte helium, protože to může způsobit škodu nebo zranění.

5. Nepokoušejte se lahev znovu naplnit, může prasknout a způsobit zranění.

6. Nevystavujte lahev přímému teplu - ohni. Heliová lahev obsahuje stlačený hélium pod tlakem. Vystavení přímému žáru nebo ohni může vést k

poškození zařízení, snížení tlaku, který bude mít za následek náhlé vypouštění tlaku z lahve.

7. Vždy používejte lahev s velkou opatrností. Nesnažte se ji otevřít ostrými předměty, to může mít za následek prudký únik obsahu a způsobit

vážné zranění až smrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů